Schrijf je in op onze website en win een cashback van €200 bij aankoop van Nicoll Techtan. 

Deze winactie wordt georganiseerd door Aliaxis België, hierna te noemen 'Aliaxis'. Hieronder kunt u de voorwaarden nog eens rustig doornemen. Heeft u nog steeds vragen over deze actie? Neem contact op met onze marketingafdeling

 1. Inschrijven op onze website 

 • Deelname vindt plaats wanneer u het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld. 
  a) Eenmalige deelname per bedrijf. 
  b) Deelname aan acties is alleen mogelijk door bedrijven in België, en de deelname is mogelijk vanaf 18 jaar of ouder. 
  c) Het bedrijf is gevestigd in België. 
  d) Aliaxis-medewerkers zijn uitgesloten van deelname. 

 • Schrijf u in op onze website www.aliaxis.be tussen 2 oktober 2023 en 26 november 2023 . Vul de contactgegevens van uw bedrijf in en de naam van het verkooppunt/ de distributeur die meedoet aan onze winactie. 

 • U maakt automatisch kans nadat u uw inschrijving voltooid hebt 
   

 1. Cashback winactie 

 • De prijs bestaat uit: Cash-back ter waarde van €200 geldig bij aankoop van producten uit het gamma Nicoll Techtan (zie brochure) bij de deelnemende verkooppunten

 • Aliaxis geeft 10 x de prijs weg in de actieperiode in België 

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze, maar op basis van het volledig naar waarheid ingevuld formulier. 

 • Onze marketingafdeling stelt de winnaar telefonisch en/of per e-mail op de hoogte via de gegevens die u heeft meegedeeld in het inschrijvingsformulier. 

 • Uitsluitend geregistreerde deelnemers – middels ons online inschrijvingsformulier – en die als winnaar zijn uitgeloot kunnen gebruik maken van de cash-back prijs. 

 • Om de cash-back van €200 te verkrijgen moet de winnaar een kopie van het aankoopbewijs (factuur) en een geldig Belgisch rekeningnummer van zijn bedrijf aan Aliaxis bezorgen via mail naar marketing.be@aliaxis.com 

 • De prijs is geldig voor aankopen tussen 10 oktober 2023 tot en met 31 december 2023.  

 • Deze prijs is geldig bij aankoop van een geselecteerd assortiment Nicoll Techtan (zie brochure) voor een minimumbedrag van €200. 

 • Deze prijs is enkel geldig op aankopen bij deelnemende distributeurs en is dus niet geldig op aankopen via andere verkooppunten. 

 • De actie is uitsluitend geldig in België. 

 • In het geval de deelnemer de ontbrekende documenten niet binnen twee weken na het versturen van het verzoek om dit na te zenden, nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook. 

 • Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum worden niet gehonoreerd. 

 • Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend. 

 • De deelnemer ontvangt de cashback uiterlijk 4 weken nadat Aliaxis de volledige aanvraagmail met kopie aankoopbewijs en rekeningnummer heeft ontvangen en deze aanvraag is goedgekeurd. 

 • De winactie geldt voor maximaal 1 deelname per bedrijf. 

 • Aliaxis behoudt zich ten allen tijden het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed. 

 • Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt u melden via het volgende mailadres: marketing.be@aliaxis.com 

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres enz. worden door Aliaxis uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden. 

 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Aliaxis nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven. 

 • Aliaxis behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Aliaxis is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook. 

 • Aliaxis is ten allen tijden gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook. 

 • Het is niet toegestaan om de prijs door te verkopen of toe te wijzen aan derden. 

 • Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor een ander product, dienst of geldbedrag. 

 • In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Aliaxis. 

 • Op alle acties is Belgisch recht van toepassing.